Наші етичні принципи та політика їх дотримання

 • Етичні принципи Групи і зобов'язання з їх дотримання
  Понад 200 років Група BUCHER, до якої належить група KUHN, відома в усьому світі розробкою і виробництвом високоякісної техніки і транспортних засобів. Однією з ключових передумов цього успіху є наша корпоративна культура, що ґрунтується на повазі до клієнтів, колег, ділових партнерів, конкурентів і влади. Бездоганна репутація компанії BUCHER та її підрозділів є результатом її сумлінності і професіоналізму в бізнесі, а також чесної поведінки й поваги до етичних норм
 • Кодекс етичних норм 
  Розроблений і поширений серед усіх наших співробітників у 2009 році, Кодекс етичних норм встановлює чіткі правила нашої повсякденної професійної діяльності.
  Кодекс, заснований як на сумлінності, так і на довірі, визначає правила поведінки, що мають застосовуватися до всіх юридичних та фізичних осіб. Він інформує усіх наших співробітників про засадничі принципи і внутрішні правила компанії, а також про юридичні ризики, які щодня виникають у процесі роботи.
  Дотримання Кодексу етичних норм сприяє зміцненню нашої корпоративної культури та закладає підвалини нашого майбутнього успіху.
 • Запобігання корупційних ризиків
  Корупція є злочином, що карається штрафами або тюремним ув'язненням майже в усіх країнах світу. Стаття 5 нашого Кодексу етичних норм забороняє будь-які форми корупції. Антикорупційна директива, складена BUCHER в 2014 році для всіх підрозділів, є довідковим текстом з питань запобігання корупції. Директива описує очікувану поведінку та встановлює правила, яких мають дотримуватися усі співробітники. Її мета полягає в тому, щоб захистити співробітників, чітко вказавши, що дозволено, а що заборонено – дати їм змогу виявляти ризиковані ситуації і вказати моделі правильної поведінки.
  Директива спрямована на збереження культури сумлінності Групи BUCHER.
  Реалізація Кодексу поведінки та Антикорупційної директиви супроводжується програмою підвищення рівня обізнаності.
 • Дотримання інших правил
  Наші етичні принципи і політика їх дотримання доповнюються іншими внутрішніми правилами, такими як Внутрішній регламент, Політика конфіденційності у сфері захисту персональних даних, Директива щодо конкуренції.
 • Система сповіщення 
  Ця система призначена для зовнішніх і тимчасових співробітників Групи, які бажають повідомити про факти, безпосередніми свідками яких вони є.
  Співробітники мають надавати пріоритет процедурі внутрішньої звітності, описаній у Внутрішньому регламенті.
  Це попередження є частиною положень Закону Сапіна II від 9 грудня 2016 року щодо прозорості, протидії корупції та модернізації економічного життя, а також декрету від 19 квітня 2017 року щодо збирання свідчень інформаторів у рамках державних або приватних юридичних осіб чи державних адміністрацій.
 • Ці свідчення стосуються:
   
  • злочину чи правопорушення,
  • серйозного і явного порушення міжнародного зобов'язання, ратифікованого чи схваленого Францією, одностороннього акту міжнародної організації, прийнятого на основі такого зобов'язання,
  • порушення закону або нормативних актів,
  • загрози або серйозної шкоди суспільним інтересам,
  • поведінки або ситуації, що суперечать Кодексу корпоративної поведінки або Антикорупційній директиві.

Щоб написати про порушення, натисніть сюди.