Інновації та Технології

БЛИЗЬКО 200 РОКІВ ІННОВАЦІЙ!

Група компаній KUHN постійно шукає інноваційні та сталі сільськогосподарські рішення для наших клієнтів, щоб виробляти більше з меншими витратами. KUHN сьогодні володіє близько 2000 патентів по всьому світу, і всі вони підкреслюють нашу амбітну інноваційну діяльність. Наше прагнення до розробки кращих у своєму класі нових продуктів вимагає впровадження новітніх технологій у наших продуктах, включаючи передову електроніку, автоматизацію та робототехніку, інтелектуальне зондування, керування даними та підключені цифрові рішення.

У цьому процесі інновацій KUHN прагне розробляти інтелектуальні рішення, які приносять користь нашим кінцевим клієнтам і допомагають їм прогодувати зростаюче населення світу, а також сприяють загальним зусиллям щодо збереження природи та навколишнього середовища.

Відмінні технології 

Великі машини

Наші нагороди за інновації

Наш внесок у галузь сільськогосподарського виробництва

Logo ISOBUS
Член-засновник Центру компетенції ISOBUS (CCI).
AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION
З AEF ми створюємо стандарт розумного землеробства.
A fruitful partnership with DKE that makes everyday life easier
Плідне партнерство з DKE, яке полегшує повсякденне життя.
Axema, French association support agroequipment manufacturers
AXEMA, Французька асоціація підтримки виробників агротехніки.
FEMA, Farm equipment manufacturers association, association serves as resource and advocate.
FEMA, Асоціація виробників сільськогосподарської техніки, яка є ресурсом та адвокатом.
CEMA is the association representing the European agricultural machinery industry.
CEMA — асоціація, яка представляє європейську індустрію сільськогосподарського машинобудування. 
AEM, advancing equipment manufacturers in the global marketplace.
AEM, просування виробників обладнання на світовому ринку.
The Mechanical Engineering Industry Association is a German association of European mechanical and plant engineering companies
Асоціація Промисловості Машинобудування — Німецька асоціація Європейських машинобудівних компаній.
The American Society of Agricultural and Biological Engineers
Освітня та наукова організація, що займається розвитком інженерії в галузі сільського господарства, харчової промисловості та біологічних систем.
CSMIA groups national manufacturers according to the product or service they offer. Members work to strengthen their sector and promote the national industry.
CSMIA, національні виробники, які сприяють розвитку аграрної галузі.
a collaborative platform for technological innovation for tomorrow's agriculture.
AgroTechnoPole, спільна платформа для технологічних інновацій у сільському господарстві майбутнього.
New Mobility Solutions and Automotive Cluster
Нові Мобільні Рішення та Транспортний Кластер.
Cetim, the French technical center for mechanical industries is one of the largest industrial research organizations in Europe
Cetim, Французький технічний центр машинобудування, є однією з найбільших промислових дослідницьких організацій у Європі.
RobAgri, national French association representing Agricultural Robotics
RobAgri, національна Французька асоціація, що представляє сільськогосподарську робототехніку.

Наше партнерство з навчальними закладами

Agro Dijon : L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Institut polytechnique UniLaSalle
OSNABRÜCK UNIVERSITY